SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy"

9. júna 2021 (streda) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3hhXUuQ

 

Program webinára:

Programy SAIA
 Štipendiá CEEPUS
Systém na podávanie žiadostí
Iné štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy

Tešíme sa na vašu účasť!