The OECD Young Associate Programme - YAP - 2-ročný program pre absolventov bakalárskeho štúdia - webinár

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) pozýva záujemcov na on-line webinár, ktorý bude venovaný otázkam ohľadom Programu OECD pre mladých spolupracovníkov „The OECD Young Associate Programme“ (YAP).

Program OECD pre mladých spolupracovníkov „The OECD Young Associate Programme“ (YAP) je určený pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí chcú získať profesionálne skúsenosti v oblastiach tvorby multilaterálnych politík, výskumu a analýz. Dĺžka programu je 24 mesiacov a jeho úlohou je pripraviť absolventov na ďalšie štúdium. Program prebieha v Paríži a podmienkou programu je ovládať anglický alebo francúzsky jazyk.

Aktuálna výzva na podávanie prihlášok pre YAP 2022-2024 bude otvorená v priebehu novembra 2021.

Bližšie informácie o YAP nájdu záujemcovia na webovej stránke programu: https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/.

 

Cieľom webinára je informovať potenciálnych uchádzačov o výberovom procese a poskytnúť praktické rady týkajúce sa jednotlivých fáz výberu. Súčasťou online webinára je aj interakcia s účastníkmi YAP s možnosťou Q&A. 

On-line webinár sa uskutoční dňa 9. 12. 2021 o 10.00 hod. prostredníctvom platformy Zoom. Dĺžka webinára je 60 minút a bude prebiehať v anglickom jazyku.

V prípade záujmu o účasť na webinári je potrebné, zaslať nasledovné údaje: meno a priezvisko, názov univerzity a emailový kontakt na adresu: oecd.paris@mzv.sk. Ako predmet správy je potrebné uviesť: YAP 2022-2024.

Registrácia na webinár je potrebná do 6. 12. 2021. Registrovaným účastníkom, bude následne zaslaný e-mail s prihlasovacími údajmi na on-line Zoom stretnutie.

 

Program webinára:

Otvorenie webinára a úvodné poznámky

10:00-10:15 

 

Prehľad OECD a YAP (poslanie, práca a vplyv OECD, úvod do programu YAP, práca a život v OECD)

10:15-10:25  YAP Testimonial (užitočné tipy a skúsenosti od účastníkov programu YAP)
10:25-10:45 

 

Sprievodca programom a výberový proces (poradenstvo týkajúce sa výberového procesu-praktické rady pre prípravu životopisu, motivačného listu, panelového pohovoru)

10:45-11:00   Q&A a Záver