Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy

Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy a SAIA, n. o., bude reprezentovať slovenské vysoké školstvo a poskytovať informácie zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku.

SAIA, n. o. sa v roku 2022 zúčastní/zúčastnila nasledujúcich virtuálnych vzdelávacích veľtrhov: 

 

24. marec 2022, Study in Europe Virtual Fair for Malaysia and ASEAN Region, Webinar: Study in Slovakia - GOOD IDEA

 

8. máj 2022, Virtual study fair for INDIA - Visegrad - 4

 

21. máj 2022 - Study in Europe and Scholarship Opportunities

 

6. august 2022 - ASEAN–EU Higher Education Fair 2022

 

24. september 2022 - STUDY IN EUROPE 2022

 

3. november 2022 - Sub-Saharan Africa - BEGIN GROUP

 

15. november 2022 - Eurasia - BEGIN GROUP 

 

26. november 2022, 12.00 – 4.00 p.m. (Sofia time) - The Balkans - BEGIN GROUP 

 

29. november 2022, 2.00 p.m. - 6.00 p.m. (UTC) - Europe - FPP MEDIA EDU

 

6. december 2022, 9.00 a.m. - 1.00 p.m. (UTC) - East & Southeast Asia Postgraduate Virtual Fair - FPP MEDIA EDU

 

7. december 2022, 8.00 p.m. - 12.00 a.m. (UTC) - Latin America - FPP MEDIA EDU