SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Cesta do fantÁZIE -
Štipendiá do Číny, Japonska, J. Kórey, Indie a ďalej!"

16. apríla 2024 (utorok) o 14:00 hod.

Link na pripojenie: https://lnk.sk/takr 

 

Program webinára:

Programy SAIA, štúdium a výskum v zahraničí
Štipendiá do krajín Ázie v rámci medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
Štipendiá NŠP (Národného štipendijného programu SR)

Tešíme sa na vašu účasť!