Vo videozázname z diskusie "Naštartuj svoju kariéru vo výskume!", ktorá sa konala dňa 16. mája 2023
na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Vám úspešní absolventi a absolventky doktorandského štúdia prezradia, čo ovplyvnilo ich kariérnu cestu
a čo považujú za dôležité pre kariérny rast vo výskume o mimo neho. O svoje skúsenosti sa podelia:

- doc. Ing. Kamila Borseková,PhD., Ekonomická fakulta UMB
- Ing. Matej Uram, PhD., R-DAS, s.r.o
- Ing. Mgr. Ondrej Ďurják, PhD., SCR Design
- Mgr. Antónia Jurečková, PhD., Mesto Banská Bystrica

Diskusiu moderuje Mgr. Magdaléna Kováč Mergová, koordinátorka akademických programov SAIA, n. o. v Banskej Bystrici

Link na video na YouTube SAIA Slovakia: https://youtu.be/cxMtLh5VF7Y