Séria školení: Víza, pobyt, práca a integrácia zahraničných študentov, učiteľov a výskumníkov na Slovensku

SAIA, EURAXESS Slovensko a MIC IOM pozývajú na sériu školení

Víza, pobyt, práca a integrácia zahraničných študentov, učiteľov a výskumníkov na Slovensku

Podujatia sú určené pre administratívnych a riadiacich pracovníkov a pracovníčky vysokých škôl a výskumných organizácií, centier EURAXESS

 

3. 10. Bratislava (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dúbravská cesta 9) - registrácia

18. 10. Žilina (Žilinská univerzita, Školiaca miestnosť CeIKT - miestnosť BF107) - registrácia

24. 10. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, budova Sokrates, Moyzesova 9) - registrácia

26. 10. Nitra (SuPerUni CoWORK Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Štúrová ulica 3) - registrácia

Účastníci z iných miest sú samozrejme vítaní, a môžu sa zúčastniť školenia v mieste, ktoré im vyhovuje z hľadiska lokality, či termínu.