Skúsenosti štipendistky Akcia Rakúsko - Slovensko z výskumného pobytu v Grazi

Nestihli ste sa zúčastniť webinára na tému 

"Rakúsko - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projekty

(dňa 1. februára 2023)?

Nech sa páči, videozáznam z podujatia môžete sledovať na

YouTube SAIA Slovakia: https://youtu.be/z95_egVjnVs