Ak ste nestihli alebo nemali ste možnosť pripojiť sa na náš webinár zo dňa 25. 5. 2023

Stáže v nemeckom parlamente a ďalšie štipendiá do Nemecka

v tomto videozázname na YouTube SAIA Slovakia: https://youtu.be/BdFFNKGA40o

 
sa dozviete o nasledujúcich štipendijných programoch:
- IPS - Stáže v nemeckom parlamente: Internationales Parlaments-Stipendium (Alexandra Sabolova, IPS Alumni spolok na Slovensku)
- DAAD - štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (Kristína Sallerová, SAIA, n. o.)
- NŠP - Národný štipendijný program SR - štipendiá do celého sveta pre študentov počas II. st. VŠ, doktorandov a postdoktorandov
- BAYHOST - štipendiá na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách (magisterské a doktorandské štúdium) (Beáta Košťálová, SAIA, n. o.)