SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku "

1. februára 2023 (v stredu) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre VŠ učiteľov, doktorandov, postdoktorandov a študentov 

Link na pripojenie: https://bit.ly/3WeiE7q 

 

Program webinára:

Programy SAIA

Štipendiá programu AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO
na výskumné pobyty, krátkodobé pobyty, projektovú spoluprácu a jazykové kurzy

Štipendiá programu CEEPUS

Národný štipendijný program SR

EURAXESS Austria

Na podujatí sa s Vami pozdieľa aj bývalá štipendistka programu Akcia Rakúsko-Slovensko!

Tešíme sa na vašu účasť!