Nestihli ste sa zúčastniť webinára 

"Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí"

dňa 6. júna 2024 ?

Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť na našom

YouTube kanáli SAIA Slovakia

alebo stiahnuť prezentáciu ako PDF dokument

Program webinára:

1. SAIA
2. Akademické mobility - štipendiá na prednáškové/výskumné pobyty do 22 krajín nielen v Európe
3. Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní - štipendiá a projekty
4. DAAD - štipendiá do Nemecka
5. CEEPUS - štipendiá na prednáškové pobyty
6. NŠP - štipendiá pre postdoktorandov do celého sveta
7. EURAXESS - sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov