Nestihli ste sa pripojiť  na webinár

"ŠTIPENDIÁ do nemecky hovoriacich krajín" ?

Videozáznam z podujatia nájdete na

YouTube kanáli SAIA Slovakia : https://youtu.be/h6aZTjMa21k 

 

Program webinára:

Programy SAIA, štúdium a výskum v zahraničí

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín (Švajčiarska, Rakúska, Nemecka)
v rámci medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Štipendiá NŠP pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (Národný štipendijný program SR)

Štipendiá DAAD do Nemecka
(hostia: Dr. Angelika Schneider - DAAD lektorka na FF UK v Bratislave, Dr. Suzana Vezjak - DAAD lektorka na EU v Bratislave)

Štipendiá a projekty v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko

Štipendiá na semestrálne, krátkodobé a prednáškové pobyty do Rakúska v rámci programu CEEPUS

 

Tešíme sa na vašu účasť!