Popusti uzdu svojej fantÁZIE a dovoľ si snívať o štúdiu či výskume v krajinách ÁZIE!
Pretože so štipendiom SAIA, n. o. si môžeš tento sen premeniť na realitu!
Ako na to sa dozviešvo videozázname WEBINÁRA zo dňa 26. apríla 2023
na YouTube kanáli SAIA Slovakia: https://youtu.be/HCVQRh3vE2Y 

Program webinára:

- Programy SAIA
- Vládne a medzivládne štipendiá do krajín: Čína, India, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Kazachstan, Jordánsko, Taiwan, Indonézia
- Národný štipendijný program SR - štipendiá na študijné/výskumné/umelecké pobyty do ktorejkoľvek ázijskej krajiny...