Link na video: https://youtu.be/ryrN0k84fCE 

"Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť "

Program videozáznamu z webinára:

Programy SAIA

Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR

Ako napísať úspešnú žiadosť s jej prílohami:
CV, motivačný list, odborný program...odporúčania, akceptačný list.