Nestihli ste sa zúčastniť webinára na tému 

"Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov do celého sveta (Krok za krokom k úspešnej žiadosti)

(dňa 19. októbra 2022)?

Nech sa páči, videozáznam z podujatia môžete sledovať na

YouTube SAIA Slovakia: https://youtu.be/1zCeMrW7ANk 

 

Obsah videozáznamu:

Programy SAIA:

Akademické mobility - štipendiá do 23 krajín sveta
NŠP - Národný štipendijný program SR - štipendiá do celého sveta
CEEPUS - štipendiá do 14 krajín strednej a juhovýchodnej Európy
Akcia - Rakúsko-Slovensko
EURAXESS - sprievodca výskumníkov

Krok za krokom k úspešnej žiadosti:

Ako napísať motivačný list a odborný program
Ako získať akceptačný list

Podujatie je určené pre doktorandov a postdoktorandov.