SAIA, n. o. a UCM v Trnave Vás pozýva na seminár

"Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí - Ako napísať úspešnú žiadosť"

Podujatie je určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 

Dátum a čas konania: 13. decembra 2023 (v stredu) o 10:30 – 12:00h 

Miesto: Prednášková miestnosť Z 0.3, Nám. J. Herdu 2

Program:

Akademické mobility – Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád: 

CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Akcia Rakúsko-Slovensko – spolupráca vo vede a vzdelávaní

NŠP – Národný štipendijný program SR

EURAXESS – Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov

Ako napísať úspešnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt

Prednášajúce: Mgr. Beáta Košťálová, koordinátorka akademických programov SAIA, n. o.