LINK NA VIDEO:  https://youtu.be/b3OT9HkdEr0 

"NEMECKO - štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a
magisterské štúdium"

Program videozáznamu webinára:

Všeobecné informácie a postup uchádzania sa o štipendiá
Letné jazykové kurzy - praktické informácie
Testovanie onSET pre uchádzačov o štipendiá - kedy, kde a ako

HOSTIA:
DR. ANGELIKA SCHNEIDER
(lektorka DAAD na FiF UK v Bratislave)

DR. SUZANA VEZJAK
(lektorka DAAD na EU v Bratislave)