Videozáznamy z aprílových webinárov SAIA

Nestihli ste sa pripojiť na webináre SAIA alebo si chcete prezentáciu vypočuť a pozrieť ešte raz? 

Môžete tak urobiť pohodlne cez náš YouTube kanál SAIA Slovakia:

"ŠTIPENDIÁ do nemecky hovoriacich krajín"
https://youtu.be/h6aZTjMa21k 

"Cesta do fantÁZIE - Štipendiá do Číny, Japonska, J. Kórey, Indie a ďalej!"
https://youtu.be/Y65OiiAp5RE 

"Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy"
https://youtu.be/i6gnG0bRkj0