SAIA, n. o., vás pozýva na webinár

"Štipendiá NŠP pre doktorandov - Ako podať žiadosť? "

12. marca 2024 (utorok) o 14:00h

Podujatie je určené pre doktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/42Cyiyq 

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR
Ako podať žiadosť (podkladové materiály; online systém na podávanie žiadosti) 

Tešíme sa na vašu účasť!