SAIA, n. o., vás pozýva na webinár

"Štipendiá NŠP pre postdoktorandov - Ako podať žiadosť? "

21. marca 2024 (štvrtok) o 14:00h

Podujatie je určené pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3uv3rXW 

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR
Ako podať žiadosť (podkladové materiály; online systém na podávanie žiadosti) 

Tešíme sa na vašu účasť!