SAIA, n. o., vás pozýva na webinár

"Štipendiá NŠP pre študentov vysokých škôl - Ako podať žiadosť? "

28. februára 2024 (streda) o 14:00h

Podujatie je určené pre VŠ študentov

Link na pripojenie: https://bit.ly/4btBAb9  

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR
Ako podať žiadosť (podkladové materiály; online systém na podávanie žiadosti) 

Tešíme sa na vašu účasť!