Chcete získať ŠTIPENDIUM a stráviť študijný/výskumný pobyt v zahraničí, na ktorejkoľvek univerzite/výskumnej inštitúcii vo svete?

Nestihli ste sa pripojiť na naše WEBINÁR: "Štipendiá NŠP  - Ako podať žiadosť?"

Videozáznamy nájdete na YouTube SAIA

- pre študentov VŠ: https://youtu.be/Ihs-bswmplw

- pre doktorandov:  https://youtu.be/kyrjSfkHTdI

- pre postdoktorandov: https://youtu.be/91lkkksUfcs 

Vo videách sa dozviete o:
- Štipendiách NŠP (Národný štipendijný program SR)
- Ako podať žiadosť (podkladové materiály)


 P.S.: Uzávierka pre predkladanie žiadostí na pobyty v akademickom roku 2024/2025 bude 30. apríla 2024 o 16:00h.
Viac info: https://www.stipendia.sk