Nestihli ste sa zúčastniť webinára

"RAKÚSKO - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu " ?

Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť na YouTube SAIA Slovakia:
https://www.youtube.com/watch?v=kt6qSa0XEtg

 

Podujatie bolo určené pre doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov a výskumníkov. 

Program webinára:

Programy SAIA

Štipendiá programu AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO
na výskumné pobyty

Granty programu AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO
na projektovú spoluprácu

Praktické rady pre prípravu žiadosti o štipendium / projekt

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 

Bližšie informácie o programe Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní - www.aktion.saia.sk