Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy

Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy a SAIA, n. o. bude reprezentovať slovenské vysoké školstvo a poskytovať informácie zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku na nasledujúcich virtuálnych vzdelávacích veľtrhoch:

25. september 2021 Study in Europe (Singapore), Webinar: Study in Slovakia - GOOD IDEA

13. október 2021 Turkey, Russia and Central Asia Virtual Fair - October 2021

27. október 2021 Study in Europe Virtual Fair Latin America

27. október 2021 Sub-Saharan Africa Postgraduate Virtual Fair - October 2021

23. november 2021 Study in Europe Virtual fair - November 2021

29., 30. november a 1. december 2021 Study in Europe Virtual Fair Tunisia/Morocco

7. december 2021 East & Southeast Asia Postgraduate Virtual Fair - December 2021


Predcházajúce veľtrhy: 

15. september 2021 Indian Subcontinent Virtual Fair - September 2021