Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy

Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy a SAIA, n. o., bude reprezentovať slovenské vysoké školstvo a poskytovať informácie zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku.

SAIA, n. o. sa v roku 2023 zúčastní/zúčastnila nasledujúcich virtuálnych vzdelávacích veľtrhov: 

 

30. marec 2023, FPP Media Edu - Eastern Europe & Central Asia Virtual Fair

 

4. apríl 2023, FPP Media Edu - East & Southeast Asia Postgraduate Virtual Fair

 

6. apríl 2023 - Begin Group - Indian Subcontinent

 

15. apríl 2023 - Begin Group - Latin America Virtual Fair 

 

3. máj 2023 - Study in Europe Virtual Fair Africa