Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy

Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy a SAIA, n. o. bude reprezentovať slovenské vysoké školstvo a poskytovať informácie zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku.

SAIA, n. o. sa v roku 2022 zúčastní/zúčastnila nasledujúcich virtuálnych vzdlávacích veľtrhov: 

 

24. marec 2022, Study in Europe Virtual Fair for Malaysia and ASEAN Region, Webinar: Study in Slovakia - GOOD IDEA

 

8. máj 2022, Virtual study fair for INDIA - Visegrad - 4