Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. 6. 2020 s ohľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s Covid-19 a potrebu ochrany zdravia našich klientov a aj pracovníkov je možné osobne navštíviť pracovisko SAIA výlučne v prípade, ak bolo stretnutie dohodnuté a potvrdené min. 24 hodín vopred s konkrétnym pracovníkom. Vopred nedohodnuté návštevy nebudú vybavované.

Osobné návštevy na pracoviskách budú umožnené len pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

  • návšteva je dohodnutá s konkrétnym pracovníkom SAIA min. 24 hodín vopred,
  • návštevník nemá príznaky ochorenia podobné chrípke alebo nádche,
  • návštevník má počas pobytu v priestoroch SAIA nasadenú funkčnú ochranu nosa a úst (rúško, šál, šatka alebo ochranný štít),
  • návštevník si pri vstupe do priestorov SAIA vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom poskytnutým SAIA,
  • návštevník bude zapísaný do zoznamu návštevníkov, a to v rozsahu nasledujúcich údajov dátum a čas vstupu, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu (ak iný identifikačný doklad, tak uviesť aj druh, napr. pas), telefonický kontakt; uvedené informácie sa budú archivovať jeden mesiac a sú zbierané na účely prípadného stopovania šírenia ochorenia v prípade vzniku epidemiologickej situácie,
  • návšteva nebude trvať dlhšie ako 30 minút.

Naďalej si Vás však dovoľujeme požiadať, aby ste na komunikáciu s našimi pracovníkmi využívali primárne konzultácie bez osobnej návštevy (napr. prostredníctvom Skype, MS Teams, telefonicky alebo e-mailom), ak osobná návšteva nie je nevyhnutná - naši pracovníci sú Vám k dispozícii.

Kontakty na pracovníkov SAIA.

 

Ďakujeme za pochopenie.

SAIA, n. o.