SAIA, n.o.

Bulletin SAIA a iné publikácie

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2018/2019 (jún 2017)
Publikácia je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo iné formy finančnej podpory mobilít. V publikácii sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta.

Štipendia a granty - staršie čísla

PRÍLEŽITOSTI pre stredoškolákov a maturantov 2016 (október 2016)

BULLETIN SAIA
Informačný mesačník SAIA, n. o., o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.

Edícia "Štúdium v zahraničí"

International Student’s Guide to Slovakia - 12/2016

Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages - 12/2015

EURAXESS SLOVENSKO - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov - 12/2014

EURAXESS SLOVAKIA - International Researcher's Guide to Slovakia - 10/2016

Entry and stay in Slovakia - guide to administrative duties - 11/2014

Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia administratívnymi postupmi - 11/2014

Social security and health insurance in Slovakia - your rights and duties - 11/2014

Spolupráca slovenských stredných a vysokých škôl s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku, 2017

Cooperation of Slovak Secondary Schools and Universities with Partners in Norway, Iceland and Liechtenstein, 2017