SAIA, n.o.

BULLETIN SAIA

Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku, ISSN 1338-0400,
vydáva SAIA, n. o., s finančnou podporou MŠVVaŠ SR.

Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, e-mail: bulletin@saia.sk
Zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk
Redakcia: Katarína Košťálová, Michal Fedák, Karla Zimanová, Zuzana Hvaťová, Daniela Kirdová, Silvia Kotuličová, Lukáš Marcin, Adela Poláčková, Jana Velecká.

Vychádza od roku 1991.

Od júla 2009 vychádza iba v elektronickej podobe na www.saia.sk

Bulletin SAIA 11/2017
Téma: Letné školy a jazykové kurzy

Bulletin SAIA 10/2017
Téma: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 9/2017
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko)

Bulletin SAIA 7-8/2017
Téma čísla: Štipendiá DAAD do Nemecka na akademický rok 2018/2019

Bulletin SAIA 6/2017
Téma čísla: Výsledky výberových konaní na akademický rok 2017/2018 podľa vysokých škôl

Bulletin SAIA 5/2017
Téma: Program CEEPUS na rok 2017/2018

Bulletin SAIA 4/2017
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Škandinávii (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko)

Bulletin SAIA 3/2017
Téma: Vysokoškolské štúdium v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko)

Bulletin SAIA 2/2017
Téma: Akcia Rakúsko - Slovensko

Bulletin SAIA 1/2017
Téma: Národný štipendijný program SR - nové podmienky

Bulletin SAIA 12/2016
Téma čísla: Štipendijný program EHP Slovensko

Bulletin SAIA 11/2016
Téma: Vysokoškolské štúdium v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko,Moldavsko, Ruská federácia, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan)

Bulletin SAIA 10/2016
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 9/2016
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Indii

Bulletin SAIA 7-8/2016
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre občanov SR na akademický rok 2017/2018

Bulletin SAIA 6/2016
Téma čísla: Výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2016/2017

Bulletin SAIA 5/2016
Tém čísla: Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 2016/2017

Bulletin SAIA 4/2016
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Juhoafrickej republike

Bulletin SAIA 3/2016
Téma čísla: Národný štipendijný program

Bulletin SAIA 2/2016
Téma čísla: Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Bulletin SAIA 1/2016
Téma čísla: Stáže a pracovné pobyty

Bulletin SAIA 2015

Bulletin SAIA 2014

Bulletin SAIA 2013

Bulletin SAIA 2012

Bulletin SAIA 2011

Bulletin SAIA 2010

Bulletin SAIA 2009

Posledná aktualizácia: 25.06.2017