SAIA, n.o.

BULLETIN SAIA

Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku, ISSN 1338-0400,
vydáva SAIA, n. o., s finančnou podporou MŠVVaŠ SR.

Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, e-mail: bulletin@saia.sk
Zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk
Redakcia: Katarína Košťálová, Michal Fedák, Karla Zimanová, Daniela Remenar Kirdová, Silvia Kotuličová, Lukáš Marcin, Júlia Neiplová, Adela Poláčková, Jana Velecká.

Vychádza od roku 1991.

Od júla 2009 vychádza iba v elektronickej podobe na www.saia.sk

Bulletin SAIA 12/2018
Téma čísla: Príležitosti pre doktorandov

Bulletin SAIA 11/2018
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Bulletin SAIA 10/2018
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 9/2018
Téma čísla: Stáže v inštitúciách Európskej únie

Bulletin SAIA 8/2018
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2019/2020

Bulletin SAIA 6-7/2018
Téma čísla: Výsledky výberových konaní 2018/2019 - program Akademické mobility

Bulletin SAIA 5/2018
Téma čísla: Program CEEPUS 2018/2019

Bulletin SAIA 4/2018
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Austrálii a na Novom Zélande

Bulletin SAIA 3/2018
Téma čísla: Národný štipendijný program SR

Bulletin SAIA 2/2018
Téma čísla: Akcia Rakúsko - Slovensko

Bulletin SAIA 1/2018
Téma čísla: Pracovné pobyty a stáže v zahraničí

Bulletin SAIA 12/2017
Téma čísla: Štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov

Bulletin SAIA 11/2017
Téma: Letné školy a jazykové kurzy

Bulletin SAIA 10/2017
Téma: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 9/2017
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko)

Bulletin SAIA 7-8/2017
Téma čísla: Štipendiá DAAD do Nemecka na akademický rok 2018/2019

Bulletin SAIA 6/2017
Téma čísla: Výsledky výberových konaní na akademický rok 2017/2018 podľa vysokých škôl

Bulletin SAIA 5/2017
Téma: Program CEEPUS na rok 2017/2018

Bulletin SAIA 4/2017
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Škandinávii (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko)

Bulletin SAIA 3/2017
Téma: Vysokoškolské štúdium v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko)

Bulletin SAIA 2/2017
Téma: Akcia Rakúsko - Slovensko

Bulletin SAIA 1/2017
Téma: Národný štipendijný program SR - nové podmienky

Bulletin SAIA 2016

Bulletin SAIA 2015

Bulletin SAIA 2014

Bulletin SAIA 2013

Bulletin SAIA 2012

Bulletin SAIA 2011

Bulletin SAIA 2010

Bulletin SAIA 2009

Posledná aktualizácia: 11.07.2018