SAIA, n.o.

BULLETIN SAIA

Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku, ISSN 1338-0400,
vydáva SAIA, n. o., s finančnou podporou MŠVVaŠ SR.

Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, e-mail: bulletin@saia.sk
Zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk
Redakcia: Michal Fedák, Karla Zimanová, Ondrej Aradský, Milica Ivovič, Antónia Jurečková, Zuzana Kalináčová, Beáta Košťálová, Silvia Kotuličová, Simona Mahútová, Júlia Neiplová, Adela Poláčková, Kristína Sallerová.

Vychádza od roku 1991.

Od júla 2009 vychádza iba v elektronickej podobe na www.saia.sk

Bulletin SAIA 9/2020
Téma čísla: Návrh viacročného finančného rámca EÚ 2021 – 2027. Obavy európskych univerzít - menej peňazí na vzdelávanie a menej peňazí na výskum.

Bulletin SAIA 8/2020
Téma čísla: Štipendiá DAAD na školský rok 2021/2022

Bulletin SAIA 6-7/2020
Téma čísla: Výsledky výberových konaní na štipendiá na základe bilaterálnych zmlúv a ponúk zahraničných vlád

Bulletin SAIA 5/2020
Téma čísla: Program CEEPUS na rok 2020/2021

Bulletin SAIA 4/2020
Téma čísla: Covid-19 a mobility

Bulletin SAIA 3/2020
Téma čísla: Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia na študijné a výskumné pobyty na Slovensku

Bulletin SAIA 2/2020
Téma čísla: Národný štipendijný program, zmena podmienok od roku 2020

Bulletin SAIA 1/2020
Téma čísla: Akcia Rakúsko-Slovensko; vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Bulletin SAIA 12/2019
Téma čísla: Štipendiá a granty na letné kurzy a školy

Bulletin SAIA 11/2019
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v krajinách V4

Bulletin SAIA 10/2019
Téma čísla: Sprievodca kariérnym rozvojom s EURAXESSom

Bulletin SAIA 9/2019
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 8/2019
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2020/2021

Bulletin SAIA 6-7/2019
Téma čísla: Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - výsledky výberového konania na akademický rok 2019/2020 podľa škôl

Bulletin SAIA 5/2019
Téma čísla: Program CEEPUS

Bulletin SAIA 4/2019
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku

Bulletin SAIA 3/2019
Téma čísla: Národný štipendijný program SR

Bulletin SAIA 2/2019
Téma čísla: Akcia Rakúsko-Slovensko a vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Bulletin SAIA 1/2019
Téma čísla: Letné školy a jazykové kurzy

Bulletin SAIA 12/2018
Téma čísla: Príležitosti pre doktorandov

Bulletin SAIA 11/2018
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Bulletin SAIA 10/2018
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 9/2018
Téma čísla: Stáže v inštitúciách Európskej únie

Bulletin SAIA 8/2018
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2019/2020

Bulletin SAIA 6-7/2018
Téma čísla: Výsledky výberových konaní 2018/2019 - program Akademické mobility

Bulletin SAIA 5/2018
Téma čísla: Program CEEPUS 2018/2019

Bulletin SAIA 4/2018
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Austrálii a na Novom Zélande

Bulletin SAIA 3/2018
Téma čísla: Národný štipendijný program SR

Bulletin SAIA 2/2018
Téma čísla: Akcia Rakúsko - Slovensko

Bulletin SAIA 1/2018
Téma čísla: Pracovné pobyty a stáže v zahraničí

Bulletin SAIA 2017

Bulletin SAIA 2016

Bulletin SAIA 2015

Bulletin SAIA 2014

Bulletin SAIA 2013

Bulletin SAIA 2012

Bulletin SAIA 2011

Bulletin SAIA 2010

Bulletin SAIA 2009

Posledná aktualizácia: 11.12.2019