SAIA, n.o.

Edícia "Štúdium v zahraničí"

PRÍLEŽITOSTI pre stredoškolákov a maturantov 2016 (október 2016)

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2013
rok vydania: 2013, ISBN-978-80-89521-25-8

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
Rok vydania: 2012, ISBN-978-80-89521-14-2

Štipendiá na jazykové kurzy
rok vydania: 2012, ISBN 978-80-89521-22-7

Príležitosti pre doktorandov
rok vydania: 2012, ISBN 978-80-89521-23-4

Dánsko
rok vydania: 2010, ISBN 978-80-89521-00-5

Švajčiarsko
rok vydania: 2010, ISBN 978–80–88928–97–3

Estónsko (Štúdium v pobaltských krajinách)
rok vydania: 2010, ISBN 978-80-88928-91-1

Izrael
rok vydania: 2010, ISBN 978-80-89521-01-2

Kazachstan
rok vydania: 2010, ISBN 978-80-88928-95-9

Litva (Štúdium v pobaltských krajinách)
rok vydania: 2010, ISBN 978-80-88928-91-1

Lotyšsko (Štúdium v pobaltských krajinách)
rok vydania: 2010, ISBN 978-80-88928-91-1

Maďarsko
rok vydania: 2009, ISBN 978-80-88928-92-8

Portugalsko
rok vydania: 2010, ISBN 978-80-89521-02-9

Ruská federácia
rok vydania: 2009, ISBN 978-80-88928-93-5

Posledná aktualizácia: 28.01.2011