Kontakty a agenda

Výkonný výbor SAIA, n. o. (vedenie organizácie)

Poradenstvo o štúdiu, výskume a štipendiách do vybraných krajín (vrátane štipendií na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád)

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) - Národná kancelária

Národný štipendijný program SR

EURAXESS Slovensko - servisné centrum pre výskumných pracovníkov

Regionálne pracoviská SAIA (Banská BystricaKošiceNitraŽilina)

Finančné, personálne a prevádzkové oddelenie

Bulletin SAIA - redakcia

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba

 

Výkonný výbor SAIA, n. o.

Mgr. Michal FEDÁK,
výkonný riaditeľ - štatutárny zástupca organizácie

michal.fedak@saia.sk

02/5930 4711 

"live:michal.fedak"

PaedDr. Karla ZIMANOVÁ, PhD.,
zástupkyňa výkonného riaditeľa - štatutárny zástupca organizácie

karla.zimanova@saia.sk

02/5930 4700

 

Poradenstvo o štúdiu, výskume a štipendiách do vybraných krajín (vrátane štipendií na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - tzv. Akademické mobility)

Administrácia programu akademických mobilít na základe bilaterálnych dohôd

Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Grécko, Chorvátsko, India, Izrael, Japonsko, Kazachstan, Kórea, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Švajčiarsko, Taiwan, Ukrajina;

všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

akademicke-mobility@saia.sk
saia.bratislava@saia.sk

02/5930 4737

Arménsko, Azerbajdžan, Austrália, Gruzínsko, Írsko, Kanada, Nový Zéland, USA, Uzbekistan, Veľká Británia; 

všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

saia.kosice@saia.sk

055/2000 987

055/6325 418

"saia0104"

Belgicko, Francúzsko, Maroko, Mexiko a štáty Latinskej Ameriky, Portugalsko, Španielsko, Taliansko;

všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

saia.nitra@saia.sk

037/2000 987

037/6408 187

"saia0101"

Estónsko, Indonézia, Jordánsko, Juhoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Malajzia, Turecko, Vietnam, Thajsko;

všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

saia.zilina@saia.sk

041/2000 987

0948 291 667

"saia.zilina"

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Čierna Hora, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Island, Luxembursko, Malta, Nórsko, Švédsko;

všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

 

saia.bbystrica@saia.sk

048/2000 987

048/4137 810

PRACOVISKO V BANSKEJ BYSTRICI AŽ DO ODVOLANIA PRACUJE LEN V OBMEDZENOM REŽIME. PORADENSTVO PRE MOBILITY DO DANÝCH KRAJÍN ZABEZPEČUJE POBOČKA V KOŠICIACH.

Nemecko/DAAD, Rakúsko

nsp-sk@saia.sk, akcia-rs@saia.sk

02/5930 4738

"live:.cid.3847b9b28516e994"

Informácie o štúdiu na Slovensku pre záujemcov zo zahraničia

nsp-foreign2@saia.sk

02/5930 4736

Informácie o výskume na Slovensku pre záujemcov zo zahraničia

nsp-foreign@saia.sk

02/5930 4733

"live:nsp-foreign"

 

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

manažment a administrácia programu

akcia-rs@saia.sk

02/5930 4738

"live:.cid.3847b9b28516e994"

finančný manažment programu

akcia-rs-financne@saia.sk

02/5930 4752     

 

CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) – Národná kancelária

administrácia programu pre zahraničných štipendistov (prijatia zo zahraničia)

ceepus-incoming@saia.sk

02/5930 4735

administrácia programu pre štipendistov zo Slovenska (vyslania do zahraničia)

ceepus@saia.sk, ceepus-sk@saia.sk

02/5930 4736

finančný manažment programu (vyplácanie štipendií a cestovných náhrad)

PRACOVISKO V BANSKEJ BYSTRICI AŽ DO ODVOLANIA PRACUJE LEN V OBMEDZENOM REŽIME. PROSÍM KONTAKTUJTE INÉ PRACOVISKÁ SAIA.

HOTOVOSTNÁ VÝPLATA ŠTIPENDISTOV CEEPUS MOŽNÁ v BRATISLAVE, NITRE, ŽILINE a KOŠICIACH. PROSÍM DOHODNINE SI TERMÍN TAM.

ceepus-financne@saia.sk

02/5930 4761  

 

Národný štipendijný program Slovenskej republiky

administrácia programu pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

nsp-sk@saia.sk

02/5930 4738

"live:.cid.3847b9b28516e994"

administrácia programu pre zahraničných uchádzačov - vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci

nsp-foreign@saia.sk

02/5930 4733

"live:nsp-foreign"

administrácia programu pre zahraničných uchádzačov - študenti, doktorandi

nsp-foreign2@saia.sk

02/5930 4736

finančný manažment programu (vyplácanie štipendií a cestovných grantov)

nsp-financne@saia.sk

02/5930 4753

 

EURAXESS Slovensko – centrá pre výskumných pracovníkov

poradenstvo v oblasti mobility a kariéry výskumých pracovníkov/-čok

euraxess@saia.sk

02/5930 4732

02/5930 4758

02/5930 4760

02/5930 4733

02/5930 4757

plus kontakty na regionálne pracoviská SAIA

 

Regionálne pracoviská SAIA

BANSKÁ BYSTRICA

koordinácia programov SAIA, n. o., pre banskobystrický región

PRACOVISKO v BANSKEJ BYSTRICI AŽ DO ODVOLANIA PRACUJE LEN V OBMEDZENOM REŽIME. PROSÍM KONTAKTUJTE INÉ PRACOVISKÁ SAIA.

HOTOVOSTNÁ VÝPLATA ŠTIPENDISTOV CEEPUS MOŽNÁ v BRATISLAVE, NITRE, ŽILINE A KOŠICIACH. PROSÍM DOHODNINE SI TERMÍN NA TÝCHTO POBOČKÁCH.

saia.bbystrica@saia.sk

048/2000 987

048/4137 810

KOŠICE

koordinácia programov SAIA, n. o., pre košický a prešovský región

saia.kosice@saia.sk

055/2000 987

055/6325 418

"saia0104"

NITRA

koordinácia programov SAIA, n. o., pre nitriansky a trnavský región

saia.nitra@saia.sk

037/2000 987

037/6408 187

"saia0101"

ŽILINA

koordinácia programov SAIA, n. o., pre žilinský a trenčiansky región

saia.zilina@saia.sk

041/2000 987

0948 291 667

"saia.zilina"

 

Finančné, personálne a prevádzkové oddelenie

Finančné oddelenie

financne@saia.sk

02/5930 4752

02/5930 4753

02/5930 4761

02/5930 4754

Sekretariát, podateľna

sekretariat@saia.sk, sekr@saia.sk

02/5930 4731

02/5930 4711 

 

Bulletin SAIA – redakcia

redakcia Bulletinu SAIA

bulletin@saia.sk

02/5930 4739

 

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba

Mgr. Michal FEDÁK,
zodpovedná osoba (Data Protection Officer)

saia@saia.sk

02/5930 4711

02/5930 4700