Pracoviská SAIA / Hodiny pre verejnosť

Naši pracovníci sú Vám k dispozícii počas hodín pre kontakt s verejnosťou, pričom môžete konzultáciu realizovať telefonicky, prostredníctvom on-line nástrojov (napr. MS Team alebo Skype), prípadne, ak nie je uvedené v konkrétnych dňoch a časoch inak, môžete navštíviť pracovisko SAIA aj osobne. Pri osobných návštevách však odporúčame dohodnúť si termín stretnutia s konkrétnym pracovníkom SAIA vopred.

 

Pracoviská SAIA:

Bratislava (hlavné sídlo)

Banská Bystrica (regionálne pracovisko pre banskobystrický kraj) - dočasne funguje v obmedzenom režime

Košice (regionálne pracovisko pre košický a prešovský kraj)

Nitra (regionálne pracovisko pre nitriansky a trnavský kraj)

Žilina (regionálne pracovisko pre žilinský a trenčiansky kraj)


  BRATISLAVA (hlavné sídlo)

 

SAIA, n. o.,
       Sasinkova 10
       812 20 Bratislava 1

02/5930 4700

02/5930 4711

saia.bratislava@saia.sk

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou:

Pondelok nestránkový deň
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00
(iba on-line a telefonicky)
13:00 – 16:00 (iba on-line a telefonicky)
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00 (iba on-line a telefonicky)

Pri osobných návštevách odporúčame dohodnúť si termín stretnutia s konkrétnym pracovníkom SAIA vopred.

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.


  BANSKÁ BYSTRICA (regionálne pracovisko pre banskobystrický kraj)

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
      Tajovského 51
      974 01 Banská Bystrica

saia.bbystrica@saia.sk

048/2000 987

048/4137 810

 Kontakty na pracovníkov

PRACOVISKO V BANSKEJ BYSTRICI AŽ DO ODVOLANIA PRACUJE LEN V OBMEDZENOM REŽIME. PROSÍM KONTAKTUJTE INÉ PRACOVISKÁ SAIA.

HOTOVOSTNÁ VÝPLATA ŠTIPENDISTOV CEEPUS MOŽNÁ V BRATISLAVE, NITRE, ŽILINE A KOŠICIACH. PROSÍM DOHODNINE SI TERMÍN NA TÝCHTO POBOČKÁCH.

Hodiny pre kontakt s verejnosťou:

Pondelok nestránkový deň
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00
(iba on-line a telefonicky)
13:00 – 16:00 (iba on-line a telefonicky)
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00 (iba on-line a telefonicky)

Pri osobných návštevách odporúčame dohodnúť si termín stretnutia s konkrétnym pracovníkom SAIA vopred.

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.


  KOŠICE (regionálne pracovisko pre košický a prešovský kraj)

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
      Boženy Němcovej 32
      040 01 Košice

saia.kosice@saia.sk

055/2000 987

055/6325 418

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou:

Pondelok nestránkový deň
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00
(iba on-line a telefonicky)
13:00 – 16:00 (iba on-line a telefonicky)
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00 (iba on-line a telefonicky)

Pri osobných návštevách odporúčame dohodnúť si termín stretnutia s konkrétnym pracovníkom SAIA vopred.

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.


  NITRA (regionálne pracovisko pre nitriansky a trnavský kraj)

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
      Univerzita Konštantína Filozofa
      Trieda Andreja Hlinku 1
      949 74 Nitra

saia.nitra@saia.sk

037/2000 987

037/6408 187

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou:

Pondelok nestránkový deň
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00
(iba on-line a telefonicky)
13:00 – 16:00 (iba on-line a telefonicky)
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00 (iba on-line a telefonicky)

Pri osobných návštevách odporúčame dohodnúť si termín stretnutia s konkrétnym pracovníkom SAIA vopred.

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.


  ŽILINA (regionálne pracovisko pre žilinský a trenčiansky kraj)

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
      Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel
      budova DE (internát bloky E-F)
      Vysokoškolákov 20
      010 08 Žilina

saia.zilina@saia.sk

041/2000 987

0948 291 667 (len v hodinách pre verejnosť)

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou:

Pondelok nestránkový deň
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00
(iba on-line a telefonicky)
13:00 – 16:00 (iba on-line a telefonicky)
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00 (iba on-line a telefonicky)

Pri osobných návštevách odporúčame dohodnúť si termín stretnutia s konkrétnym pracovníkom SAIA vopred.

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.