Pracoviská SAIA / Hodiny pre verejnosť

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. 6. 2020 s ohľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s Covid-19 a potrebu ochrany zdravia našich klientov a aj pracovníkov je možné osobne navštíviť pracovisko SAIA výlučne v prípade, ak bolo stretnutie dohodnuté a potvrdené min. 24 hodín vopred s konkrétnym pracovníkom. Vopred nedohodnuté návštevy nebudú vybavované.

Naďalej si Vás však dovoľujeme požiadať, aby ste na komunikáciu s našimi pracovníkmi využívali primárne konzultácie bez osobnej návštevy (napr. prostredníctvom Skype, MS Teams, telefonicky alebo e-mailom), ak osobná návšteva nie je nevyhnutná - naši pracovníci sú Vám takto k dispozícii bez obmedzenia.

 

Pracoviská SAIA:

Bratislava (hlavné sídlo)

Banská Bystrica (regionálne pracovisko pre banskobystrický kraj)

Košice (regionálne pracovisko pre košický a prešovský kraj)

Nitra (regionálne pracovisko pre nitriansky a trnavský kraj)

Žilina (regionálne pracovisko pre žilinský a trenčiansky kraj)


  BRATISLAVA (hlavné sídlo)

 

SAIA, n. o.,
       Sasinkova 10
       812 20 Bratislava 1

02/5930 4700

02/5930 4711

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou (Skype, MS Teams, e-mail, telefón):

Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.


  BANSKÁ BYSTRICA (regionálne pracovisko pre banskobystrický kraj)

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
      Tajovského 51
      974 01 Banská Bystrica

saia.bbystrica@saia.sk

048/2000 987

048/4137 810

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou (Skype, MS Teams, e-mail, telefón):

Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.


  KOŠICE (regionálne pracovisko pre košický a prešovský kraj)

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
      Boženy Němcovej 32
      040 01 Košice

saia.kosice@saia.sk

055/2000 987

055/6325 418

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou (Skype, MS Teams, e-mail, telefón):

Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.


  NITRA (regionálne pracovisko pre nitriansky a trnavský kraj)

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
      Univerzita Konštantína Filozofa
      Trieda Andreja Hlinku 1
      949 74 Nitra

saia.nitra@saia.sk

037/2000 987

037/6408 187

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou (Skype, MS Teams, e-mail, telefón):

Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.


  ŽILINA (regionálne pracovisko pre žilinský a trenčiansky kraj)

 

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
      Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel
      budova DE (internát bloky E-F)
      Vysokoškolákov 20
      010 08 Žilina

saia.zilina@saia.sk

041/2000 987

0948 291 667 (len v hodinách pre verejnosť)

 Kontakty na pracovníkov

 

Hodiny pre kontakt s verejnosťou (Skype, MS Teams, e-mail, telefón):

Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda  9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.