Pracovníci SAIA / Kontakty a agenda

Výkonný výbor SAIA, n. o. (vedenie organizácie)

Poradenstvo o štúdiu, výskume a štipendiách do vybraných krajín (vrátane štipendií na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád)

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) - Národná kancelária

Národný štipendijný program SR

EURAXESS Slovensko - servisné centrum pre výskumných pracovníkov

Regionálne pracoviská SAIA (Banská BystricaKošiceNitraŽilina)

Finančné, personálne a prevádzkové oddelenie

Bulletin SAIA - redakcia

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba

 

Výkonný výbor SAIA, n. o.

Mgr. Michal FEDÁK,
výkonný riaditeľ

michal.fedak@saia.sk

02/5930 4711 

"live:michal.fedak"

PaedDr. Karla ZIMANOVÁ, PhD.,
zástupkyňa výkonného riaditeľa

karla.zimanova@saia.sk

02/5930 4700

 

Poradenstvo o štúdiu, výskume a štipendiách do vybraných krajín (vrátane štipendií na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád)

Mgr. Ondrej ARADSKÝ,
administrátor štipendií a grantov

ondrej.aradsky@saia.sk

02/5930 4733

"live:nsp-foreign"

Informácie o štúdiu a výskume na Slovensku pre záujemcov zo zahraničia

Ing. Tomáš GALAN,
administrátor štipendií a grantov

tomas.galan@saia.sk

02/5930 4736

"tomas.galan@saia.sk"

Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Chorvátsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Srbsko

Mgr. Milica IVOVIČ,
administrátorka štipendií a grantov

milica.ivovic@saia.sk

02/5930 4735

"live:milica.ivovic"

Bulharsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko

Ing. Zuzana KALINÁČOVÁ, 
informácie a poradenstvo

zuzana.kalinacova@saia.sk

055/2000 987

055/6325 418

"saia0104"

Arménsko, Azerbajdžan, Austrália, Gruzínsko, Írsko, Kanada, Nový Zéland, USA, Uzbekistan, Veľká Británia; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ,
informácie a poradenstvo

beata.kostalova@saia.sk

037/2000 987

037/6408 187

"saia0101"

Kuba, Mexiko a ostatné štáty Latinskej Ameriky; Maroko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

Mgr. Simona MAHÚTOVÁ, 
informácie a poradenstvo

simona.mahutova@saia.sk

041/2000 987

0948 291 667

"saia.zilina"

Estónsko, Indonézia, Jordánsko, Juhoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Malajzia, Turecko, Vietnam, Thajsko; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

Mgr. Magdaléna MERGOVÁ,
informácie a poradenstvo

 

magdalena.mergova@saia.sk

048/2000 987

048/4137 810

"magdalena.mergova@saia.sk"

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Čierna Hora, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Island, Luxembursko, Malta, Nórsko, Švédsko; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

Mgr. Adela POLÁČKOVÁ,
administrátorka štipendií a grantov

adela.polackova@saia.sk

02/5930 4737

"live:adela.polackova"

Bielorusko, Čína, Egypt, Grécko, India, Izrael, Japonsko, Kazachstan, Kórea, Ruská federácia, Švajčiarsko, Taiwan, Ukrajina; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí

Mgr. Kristína SALLEROVÁ, administrátorka štipendií a grantov

kristina.sallerova@saia.sk

02/5930 4738

"live:.cid.3847b9b28516e994"

Nemecko/DAAD, Rakúsko

 

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Mgr. Michal FEDÁK,
riaditeľ programu

michal.fedak@saia.sk

02/5930 4711

"live:michal.fedak"

Mgr. Kristína SALLEROVÁ,
koordinátorka programu

kristina.sallerova@saia.sk

02/5930 4738

"live:.cid.3847b9b28516e994"

Ing. Zuzana KOPECKÁ,
finančná manažérka programu

zuzana.kopecka@saia.sk

02/5930 4752     

 

CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) – Národná kancelária

Ing. Tomáš GALAN,
koordinátor programu – slovenskí štipendisti

tomas.galan@saia.sk

02/5930 4736

"tomas.galan@saia.sk"

Mgr. Milica IVOVIČ,
koordinátorka programu – štipendisti prichádzajúci na Slovensko

milica.ivovic@saia.sk

02/5930 4735

"live:milica.ivovic"

Ing. Zuzana KOPECKÁ,
finančná manažérka programu (vyplácanie štipendií a cestovných náhrad)

zuzana.kopecka@saia.sk

02/5930 4752     

 

Národný štipendijný program Slovenskej republiky

Mgr. Kristína SALLEROVÁ,
administrátorka programu pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

kristina.sallerova@saia.sk

02/5930 4738

"live:.cid.3847b9b28516e994"

Mgr. Ondrej ARADSKÝ,
administrátor programu pre zahraničných uchádzačov

ondrej.aradsky@saia.sk

02/5930 4733

"live:nsp-foreign"

Mgr. Lenka STAŠINIAKOVÁ,
finančná manažérka programu (vyplácanie štipendií a cestovných grantov)

lenka.stasiniakova@saia.sk

02/5930 4753

 

EURAXESS Slovensko – servisné centrá pre výskumných pracovníkov

Mgr. Janka KOTTULOVÁ, PhD.,
manažérka projektu

(programový): euraxess@saia.sk

janka.kottulova@saia.sk

02/5930 4758

Mgr. Silvia KOTULIČOVÁ,
manažérka projektu

(programový): euraxess@saia.sk

silvia.kotulicova@saia.sk

02/5930 4732

"live:silvia.kotulicova"

Mgr. Zuzana KOVÁČIKOVÁ, PhD.,
manažérka projektu

(programový): euraxess@saia.sk

zuzana.kovacikova@saia.sk

02/5930 4761

Ing. Lenka ZEMANOVÁ,
manažérka projektu

(programový): euraxess@saia.sk

lenka.zemanova@saia.sk

02/5930 4760

Mgr. Ondrej ARADSKÝ,
manažér projektu

(programový): euraxess@saia.sk

ondrej.aradsky@saia.sk

02/5930 4733

"live:nsp-foreign"

PaedDr. Karla ZIMANOVÁ, PhD.,
manažérka programu

(programový): euraxess@saia.sk

karla.zimanova@saia.sk

02/5930 4757

 

Regionálne pracoviská SAIA

BANSKÁ BYSTRICA

Mgr. Magdaléna MERGOVÁ,
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre banskobystrický región

magdalena.mergova@saia.sk

saia.bbystrica@saia.sk

048/2000 987

048/4137 810

"magdalena.mergova@saia.sk"

KOŠICE

Ing. Zuzana KALINÁČOVÁ,
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre košický a prešovský región

zuzana.kalinacova@saia.sk

saia.kosice@saia.sk

055/2000 987

055/6325 418

"saia0104"

NITRA

Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ,
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre nitriansky a trnavský región

beata.kostalova@saia.sk

saia.nitra@saia.sk

037/2000 987

037/6408 187

"saia0101"

ŽILINA

Mgr. Simona MAHÚTOVÁ, 
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre žilinský a trenčiansky región

simona.mahutova@saia.sk

saia.zilina@saia.sk

041/2000 987

0948 291 667

"saia.zilina"

 

Finančné, personálne a prevádzkové oddelenie

Ing. Zuzana VARGAOVÁ,
vedúca oddelenia

zuzana.vargaova@saia.sk

02/5930 4754 

Ing. Zuzana KOPECKÁ,
finančná administrátorka programov

zuzana.kopecka@saia.sk

02/5930 4752         

Mgr. Lenka STAŠINIAKOVÁ,
ekonómka a mzdová účtovníčka; pokladňa

lenka.stasiniakova@saia.sk

02/5930 4753     

Ing. Kristína ŠOLTYSOVÁ,
finančná administrátorka programov

 kristina.soltysova@saia.sk

02/5930 4751

Roman KOVARIK,
technický asistent, sekretariát

roman.kovarik@saia.sk

02/5930 4731

02/5930 4711 

 

Bulletin SAIA – redakcia

PhDr. Ján CHLUP,
redaktor Bulletinu SAIA

bulletin@saia.sk

02/5930 4739

 

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba

Mgr. Michal FEDÁK,
zodpovedná osoba (Data Protection Officer)

michal.fedak@saia.sk

02/5930 4711