Výsledky výberového konania 2012/2013

V dňoch 8. a 12. júna 2012 zasadala výberová komisia zložená zo zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, SAIA, n. o., a zaangažovaných škôl s účelom výberu vhodného kandidáta na voľné pozície francúzskych lektorov, ktorí pôsobia na slovenských stredných a vysokých školách na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky na roky 2010 – 2014.

Po posúdení zaslaných materiálov a na základe Skype, resp. telefonických rozhovorov s prihlásenými kandidátmi komisia vybrala pre voľné posty nasledovných uchádzačov:

 • Allison Hautcolas - Technická univerzita v Košiciach
 • Florent Guglielmetti - Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
 • Noémie Labrousse - Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
 • Pauline Barthes, Christophe Lips - Gymnázium Spojená škola Metodova, Bratislava

Po posúdení žiadostí, ktoré boli doručené od zástupcov zaangažovaných stredných a vysokých škôl, a motivácie lektorov členovia komisie vyjadrili súhlasné stanovisko k predĺženiu pôsobenia týchto lektorov v akademickom roku 2012/2013:

 • Arnaud Segretain – Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
 • Emil Kindji – Spojená škola Metodova, Bratislava
 • Fréderic Delaneuville – Fakulta manažmentu, UK v Bratislave
 • Georges De Clerq – Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
 • Germain Marçon – Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
 • Nicolas Guy – Fakulta humanitných vied, UMB v Banskej Bystrici
 • Pauline Michaud – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
 • Romain Cavet – Spojená škola Metodova, Bratislava
 • Stéphane Tardy – Filozofická fakulta, UKF v Nitre
 • Thomas Laurent – Filozofická fakulta, PU v Prešove