Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2018/2019

Výber uchádzačov sa uskutočnil za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a osobného alebo telefonického rozhovoru, resp. rozhovoru cez internetovú službu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2018/2019:

 • Gymnázium Spojená škola Metodova, Bratislava – Anaïs Boussard
 • Športové gymnázium Nitra – Adriane Lemaire
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická a Filozofická fakulta – Rozenn Gautier
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická a Filozofická fakulta – Delphine Amoros

 

12 lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2018/2019:

 • gymnáziá :
  • Gymnázium Metodova, Bratislava – Stéphanie Gregorova, Élea Grammatico
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica - Kolia Cadonici, Alice Nancy
  • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach – Francois-Xavier Denis, Denis Gehin, Georges de Clercq
  • Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – Pauline Michaud

 

 • univerzity : 
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Christophe Laurent.
  • Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta – Michel Bourdier
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Stéphane Tardy
  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta – Valentine Bidault