Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2021/2022

Výber uchádzačov sa uskutočnil virtuálne, vzhľadom na pandemickú situáciu, za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a virtuálneho rozhovoru cez platformu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2021/2022:

Gymnázium M.R.Štefánika - Baldy Julia

Gymázium Metodova v Bratislave - Genoud, Guyonvarch

Prešovská univerzita v Prešove - Kosnansky Estelle

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - Maingain, Avel

 

9 lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2021/2022:

gymnáziá :

  • Gymnázium Metodova, Bratislava – Élea Grammatico, Denis Gehin;
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Kolia Cadonici, Nathalie Guyon;
  • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach – Georges de Clercq;
  • Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – Pauline Michaud;
  • Bilingválne gymnázium Žilina – Léa Vernet;
  • Športové gymnázium v Nitre – Iryna Nocquet;

univerzity :

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická a Filozofická fakulta – François Tricoire;
  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta a Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – Valentine Bidault, Sophie Depelley