Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2022/2023

Výber uchádzačov sa uskutočnil virtuálne, vzhľadom na pandemickú situáciu, za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a virtuálneho rozhovoru cez platformu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2022/2023:

Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Elisabeth Justet

Univerzita Komenského v Bratislave - Jean-Baptiste Bernard

Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach - Célia Paparusso Gonzales  

 

10 lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2022/2023:

gymnáziá :

  • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach – Georges de Clercq
  • Stredná športová škola v Nitre - Iryna Nocquet
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Nathalie Guyon, Kolia Cadonici
  • Gymnázium Metodova v Bratislave – Julien Guyonvarch, Lauriane Genoud, Denis Gehin
  • Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne – Pauline Michaud

univerzity :

  • Prešovská univerzita v Prešove: Estelle Kosnansky
  • Univerzita Mateja Bela - Louis Avel