Výsledky výberového konania na školský/akademický rok 2023/2024

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA ŠKOLSKÝ/AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Výber uchádzačov sa uskutočnil virtuálne, vzhľadom na pandemickú situáciu, za účasti zástupcov škôl, ktoré predložili požadované profily lektorov, zástupkyne MŠVVaŠ SR a zástupcov z Francúzskeho veľvyslanectva. Výber sa konal na základe podkladových materiálov uchádzačov a virtuálneho rozhovoru cez platformu Skype.

 

Vybratí uchádzači na uvoľnené miesta lektorov na školský rok 2023/2024:

Spojená škola v Nitre - Mona Mansard

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Gautier Crept

Gymnáziu Metodova - Justine Dos Santos Leal

Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach - Paul Fabregue

Bilingválne gymnázium v Žiline - Michael Morosini

 

9 lektorov pokračovalo na lektorských pozíciách aj v roku 2023/2024:

gymnáziá :

  • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach – Georges de Clercq
  • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – Nathalie Guyon, Kolia Cadonici
  • Gymnázium Metodova v Bratislave – Julien Guyonvarch, Denis Gehin
  • Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne – Pauline Michaud

univerzity :

  • Prešovská univerzita v Prešove: Estelle Kosnansky
  • Univerzita Komenského v Bratislave - Jean Baptiste Bernard
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Elisabeth Justet