Výzva na školský/akademický rok 2021/2022

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2021/2022 lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na nasledujúcich bilingválnych gymnáziách a vysokých školách:

    1. Gymnázium Metodova v Bratislave
    2. Gymnázium M. R. Štefánika v Bratislave
    3. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
    4. Prešovská univerzita v Prešove

Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list na adresu thibaut.triqueneaux@institutfrancais.sk.

 

Thibaut Triqueneaux

Ataché de Coopération éducative

Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 30
Fax : 02 59 34 77 99