Výzva na školský/akademický rok 2022/2023

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2022/2023 lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na nasledujúcich bilingválnych gymnáziách a vysokých školách:

    1. Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
    2. Univerzita Komenského v Bratislave
    3. Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach

Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list na adresu thibaut.triqueneaux@institutfrancais.sk.

 

Louis Marandet

Atašé pre vzdelávaciu spoluprácu

louis.marandet@institutfrancais.sk

Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 30
Fax : 02 59 34 77 99