Výzva na školský/akademický rok 2023/2024

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky hľadá na školský/akademický roku 2023/2024 lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine na nasledujúcich bilingválnych gymnáziách a vysokých školách:

1. Spojená škola v Nitre

2. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

3. Gymnáziu Metodova 

4. Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach

5. Bilingválne gymnázium v Žiline 

 

Je potrebné, aby uchádzač v prípade záujmu poslal svoj životopis a motivačný list na adresu louis.marandet@institutfrancais.sk.

 

Louis Marandet

Atašé pre vzdelávaciu spoluprácu

louis.marandet@institutfrancais.sk

Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tel : 02 59 34 77 30
Fax : 02 59 34 77 99