BULLETIN SAIA - Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku

(ISSN 1338-0400, vydáva SAIA, n. o., s finančnou podporou MŠVVaŠ SR)

Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, e-mail: bulletin@saia.sk
Zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk

Redakcia: Karla Zimanová, Ondrej Aradský, Zuzana Kalináčová, Beáta Košťálová, Janka Kottulová, Silvia Kotuličová, Simona Mahútová, Magdaléna Mergová, Adela Poláčková, Zuzana Rajmanová, Kristína Sallerová.

Vychádza od roku 1991. Od júla 2009 vychádza iba v elektronickej podobe na www.saia.sk.

Záujemcovia o odoberanie mesačníka sa môžu prihlásiť mailom na adrese: jan.chlup@saia.sk.