BULLETIN SAIA - Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku

(ISSN 1338-0400, vydáva SAIA, n. o., s finančnou podporou MŠVVaM SR)

Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, e-mail: bulletin@saia.sk
Zodpovedný redaktor: Ján Chlup

Vychádza od roku 1991. Od júla 2009 vychádza iba v elektronickej podobe na www.saia.sk.

Záujemcovia o odoberanie mesačníka sa môžu prihlásiť mailom na adrese: bulletin@saia.sk.