Bulletin SAIA 2009

1/2009
Téma čísla: Štúdium vo Fínsku

2/2009
Téma čísla: Štúdium v Grécku

3/2009
Téma čísla: Príležitosti pre absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia

4/2009
Téma čísla: Uznávanie dokladov o vzdelaní

5/2009
Téma čísla: CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

6/2009
Štipendá a granty 2010/2011

7-8/2009
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko (2010/2011)

9/2009
Téma čísla: Štandardizované testy a jazykové skúšky

10/2009
Téma čísla: Štipendiá pre stredoškolákov a maturantov

11/2009
Téma čísla: Štúdium v Maďarsku

12/2009
Téma čísla: Štúdium v pobaltských krajinách