Bulletin SAIA 2011

Bulletin SAIA 1/2011
Téma čísla: Štúdium v krajinách Vyšehradskej štvorky

Bulletin SAIA 2/2011
Téma čísla: Štúdium v Škandinávii (Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko)

Bulletin SAIA 3/2011
Téma čísla: Národný štipendijný program na podporu mobilít, výzva na predkladanie žiadostí o štipendium a cestovný grant

Bulletin SAIA 4/2011
Téma čísla: Štúdium v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko)

Bulletin SAIA 5/2011
Téma čísla: Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Bulletin SAIA 6/2011
Výsledky výberových konaní na štipendiá, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.

Bulletin SAIA 7-8/2011
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na pobyty v akademickom roku 2012/2013

Bulletin SAIA 9/2011
Téma čísla: Štandardizované jazykové a vedomostné testy. Štipendiá a granty na jazykové kurzy a školy.

Bulletin SAIA 10/2011
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov

Bulletin SAIA 11/2011
Téma čísla: Štúdium v krajinách bývalej Juhoslávie

Bulletin SAIA 12/2011
Téma čísla: Štúdium v európskych krajinách Spoločenstva nezávislých štátov