Bulletin SAIA 2012

Bulletin SAIA 1/2012
Téma čísla: Program Sciex-NMSch/Štúdium vo Švajčiarsku

Bulletin SAIA 2/2012
Téma čísla: Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní. Štipendiá a projekty na rok 2012. Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Bulletin SAIA 4/2012
Téma čísla: Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov

Bulletin SAIA 5/2012
Téma čísla: Program CEEPUS na akademický rok 2012/2013

Bulletin SAIA 6/2012
Téma čísla: Výsledky výberových konaní podľa vysokých škôl na akademický rok 2012/2013 - štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA, n. o.

Bulletin SAIA 7-8/2012
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2013/2014

Bulletin SAIA 9/2012
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii

Bulletin SAIA 10/2012
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov (Téma BS 10/2012)

Bulletin SAIA 11/2012
Téma čísla: 20. výročie založenia Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Bulletin SAIA 12/2012
Témy čísla: Príležitosti pre doktorandov, Jazykové kurzy - Leto 2013

Štipendiá a granty 2011/2012

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2012/2013