Bulletin SAIA 2013

Bulletin SAIA 1/2013
Téma čísla: Príležitosti pre umelcov a študentov umeleckého zamerania

Bulletin SAIA 2/2013
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Turecku

Bulletin SAIA 3/2013
Téma čísla: Národný štipendijný program

Bulletin SAIA 4/2013
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Indii

Bulletin SAIA 5/2013
Téma čísla: CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 2013/2014

Bulletin SAIA 6/2013
Téma čísla: Výsledky výberových konaní (akademický rok 2013/2014), štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Bulletin SAIA 7-8/2013
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2014/2015

Bulletin SAIA 9/2013
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Chorvátsku

Bulletin SAIA 10/2013
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov (stredoškolské a vysokoškolské štúdium na Slovensku a v zahraničí)

Bulletin SAIA 11/2013
Téma čísla: Príležitosti pre študentov 1. stupňa VŠ

Bulletin SAIA 12/2013
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v krajinách V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko)

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov (Téma BS 10/2013)