Bulletin SAIA 2015

Bulletin SAIA 1/2015
Téma čísla: Vysokoškolské vzdelávanie na Balkáne

Bulletin SAIA 2/2015
Téma čísla: Štandardizované vedomostné a jazykové testy a Akcia Rakúsko - Slovensko

Bulletin SAIA 3/2015
Téma čísla: Národný štipendijný program SR na akademický rok 2015/2016

Bulletin SAIA 4/2015
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Kanade

Bulletin SAIA 5/2015
Téma čísla: Program CEEPUS na rok 2015/2016

Bulletin SAIA 6/2015
Téma čísla: Výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Bulletin SAIA 7-8/2015
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na školský rok 2016/2017

Bulletin SAIA 9/2015
Téma čísla: Štipendiá na pobyty počas magisterského/inžinierskeho štúdia

Bulletin SAIA 10/2015
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 11/2015
Téma čísla: Príležitosti pre učiteľov (mobilitné štipendiá pre pedagogických pracovníkov)

Bulletin SAIA 12/2015
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Rakúsku