Bulletin SAIA 2016

Bulletin SAIA 1/2016
Téma čísla: Stáže a pracovné pobyty

Bulletin SAIA 2/2016
Téma čísla: Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Bulletin SAIA 3/2016
Téma čísla: Národný štipendijný program

Bulletin SAIA 4/2016
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Juhoafrickej republike

Bulletin SAIA 5/2016
Tém čísla: Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 2016/2017

Bulletin SAIA 6/2016
Téma čísla: Výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2016/2017

Bulletin SAIA 7-8/2016
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre občanov SR na akademický rok 2017/2018

Bulletin SAIA 9/2016
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Indii

Bulletin SAIA 10/2016
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 11/2016
Téma: Vysokoškolské štúdium v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko,Moldavsko, Ruská federácia, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan)

Bulletin SAIA 12/2016
Téma čísla: Štipendijný program EHP Slovensko