Bulletin SAIA 2017

Bulletin SAIA 1/2017
Téma: Národný štipendijný program SR - nové podmienky

Bulletin SAIA 2/2017
Téma: Akcia Rakúsko - Slovensko

Bulletin SAIA 3/2017
Téma: Vysokoškolské štúdium v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko)

Bulletin SAIA 4/2017
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Škandinávii (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko)

Bulletin SAIA 5/2017
Téma: Program CEEPUS na rok 2017/2018

Bulletin SAIA 6/2017
Téma čísla: Výsledky výberových konaní na akademický rok 2017/2018 podľa vysokých škôl

Bulletin SAIA 7-8/2017
Téma čísla: Štipendiá DAAD do Nemecka na akademický rok 2018/2019

Bulletin SAIA 9/2017
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko)

Bulletin SAIA 10/2017
Téma: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 11/2017
Téma: Letné školy a jazykové kurzy

Bulletin SAIA 12/2017
Téma čísla: Štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov