Bulletin SAIA 2018

Bulletin SAIA 1/2018
Téma čísla: Pracovné pobyty a stáže v zahraničí

Bulletin SAIA 2/2018
Téma čísla: Akcia Rakúsko - Slovensko

Bulletin SAIA 3/2018
Téma čísla: Národný štipendijný program SR

Bulletin SAIA 4/2018
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Austrálii a na Novom Zélande

Bulletin SAIA 5/2018
Téma čísla: Program CEEPUS 2018/2019

Bulletin SAIA 6-7/2018
Téma čísla: Výsledky výberových konaní 2018/2019 - program Akademické mobility

Bulletin SAIA 8/2018
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2019/2020

Bulletin SAIA 9/2018
Téma čísla: Stáže v inštitúciách Európskej únie

Bulletin SAIA 10/2018
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 11/2018
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Bulletin SAIA 12/2018
Téma čísla: Príležitosti pre doktorandov