Bulletin SAIA 2019

Bulletin SAIA 1/2019
Téma čísla: Letné školy a jazykové kurzy

Bulletin SAIA 2/2019
Téma čísla: Akcia Rakúsko-Slovensko a vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Bulletin SAIA 3/2019
Téma čísla: Národný štipendijný program SR

Bulletin SAIA 4/2019
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku

Bulletin SAIA 5/2019
Téma čísla: Program CEEPUS

Bulletin SAIA 6-7/2019
Téma čísla: Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - výsledky výberového konania na akademický rok 2019/2020 podľa škôl

Bulletin SAIA 8/2019
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2020/2021

Bulletin SAIA 9/2019
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 10/2019
Téma čísla: Sprievodca kariérnym rozvojom s EURAXESSom

Bulletin SAIA 11/2019
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v krajinách V4

Bulletin SAIA 12/2019
Téma čísla: Štipendiá a granty na letné kurzy a školy