Bulletin SAIA 2020

Bulletin SAIA 1/2020
Téma čísla: Akcia Rakúsko-Slovensko; vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Bulletin SAIA 2/2020
Téma čísla: Národný štipendijný program, zmena podmienok od roku 2020

Bulletin SAIA 3/2020
Téma čísla: Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia na študijné a výskumné pobyty na Slovensku

Bulletin SAIA 4/2020
Téma čísla: Covid-19 a mobility

Bulletin SAIA 5/2020
Téma čísla: Program CEEPUS na rok 2020/2021

Bulletin SAIA 6-7/2020
Téma čísla: Výsledky výberových konaní na štipendiá na základe bilaterálnych zmlúv a ponúk zahraničných vlád

Bulletin SAIA 8/2020
Téma čísla: Štipendiá DAAD na školský rok 2021/2022

Bulletin SAIA 9/2020
Téma čísla: Návrh viacročného finančného rámca EÚ 2021 – 2027

Bulletin SAIA 10/2020
Téma čísla: COVID-19: Dopady na mobility

Bulletin SAIA 11/2020
Téma čísla: Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie / HORIZONT EURÓPA

Bulletin SAIA 12/2020
Téma čísla: Štipendiá na základe medzivládnych dôhod a ponúk zahraničných vlád