Bulletin SAIA 2021

Bulletin SAIA 1/2021
Téma čísla: Štúdium v Spojenom kráľovstve po brexite

Bulletin SAIA 2/2021
Téma čísla: Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA), na čo sa predbežne pripraviť v období rokov 2021 – 2027

Bulletin SAIA 3/2021
Téma čísla: Národný štipendijný program SR

Bulletin SAIA 4/2021
Témou aprílového čísla je projekt CARLiS - kariéra v bolasti vied o živej prírode

Bulletin SAIA 5/2021
Téma: Program CEEPUS na akademický rok 2021/2022

Bulletin SAIA 6-7/2021
Téma čísla: Výsledky výberových konaní na štipendijné pobyty vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na rok 2021/2022

Bulletin SAIA 8/2021
Téma: Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2022/2023

Bulletin SAIA 9/2021
Téma: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 10/2021
Téma: Vysokoškolské štúdium v Ruskej federácii

Bulletin SAIA 11/2021
Téma: Nové zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

Bulletin SAIA 12/2021
Téma: Slovenské vysoké školy v najznámejších rebríčkoch