Bulletin SAIA 2022

Bulletin SAIA 1/2022
Téma: Sprievodca Národným štipendijným programom SR

Bulletin SAIA 2/2022
Téma: Sprievodca Akciou Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Bulletin SAIA 3/2022
Téma: Užitočné informácie v súvislosti s utečeneckou krízou kvôli vojne na Ukrajine a Sprievodca programom CEEPUS

Bulletin SAIA 4/2022
Téma: Čo prináša novela zákona o vysokých školách z pohľadu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Bulletin SAIA 5/2022
Téma: Sprievodca akademickými mobilitami

Bulletin SAIA 6-7/2022
Téma: Výsledky výberových konaní podľa vysokých škôl - štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Bulletin SAIA 8/2022
Téma: Stáže v inštitúciách EÚ

Bulletin SAIA 9/2022
Téma: Štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024

Bulletin SAIA 10/2022
Téma: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 11/2022
Téma: Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd s 18 štátmi, ktoré majú uzávierku 29. novembra 2022

Bulletin SAIA 12/2022
Téma: Štipendiá s priebežnou uzávierkou podávania žiadostí